Strona główna O mniePsychoterapiaTreningiSzkoleniaAktualne ofertyKontakt do mnieFormularz zgłoszeniowy
Ośrodek Psychoterapeutyczno - Szkoleniowy
dr DOROTA DYJAKON
O mnie
Dorota Dyjakon
  jest doktorem psychologii i certyfikowanym psychoterapeutą, Kierownikiem Wydziałowej Pracowni Psychologii na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Trenerem NLP.  
  Autorka wielu publikacji i książek: Przemoc, terapia, zadośćuczynienie(2010), Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i Zmiana (2014), Powrót tatyW gąszczu zaprzeczeń i manipulacji, Świat według DDA, i inne.  Członek Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym oraz europejskiej organizacji Working with People Who Perpetrate Violence in Close Relationships - European Network (WWP - EN)
     Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej (od 1986 roku) i prowadzeniu szkoleń (np. praca terapeutyczna z osobą uzależnioną od alkoholu,  diagnoza  i praca terapeutyczna ze sprawcą przemocy, diagnoza i terapia problemów małżeńskich).
   
     Od wielu lat zajmuje się problemami związanymi z trudnościami:
  • życiowymi (depresje, brak satysfakcji w relacjach z ludźmi, problemy doświadczane w związku z przemocą w dzieciństwie, nadużywanie alkoholu)
  • rodzinnymi (problemy wychowawcze),
  • małżeńskimi (konflikty małżeńskie, przemoc w relacjach partnerskich),
  • przemocą w rodzinie
     Prowadzi także warsztaty związane z rozwojem i wzbogacaniem jakości życia.

 

Strona główna O mniePsychoterapiaTreningiSzkoleniaAktualne ofertyKontakt do mnieFormularz zgłoszeniowy