Strona główna O mniePsychoterapiaTreningiSzkoleniaAktualne ofertyKontakt do mnieFormularz zgłoszeniowy
Ośrodek Psychoterapeutyczno - Szkoleniowy
dr DOROTA DYJAKON
Szkolenie NLP - poczucie włanej wartościBudowanie relacji z innymiKontynuacja terapiiNowy program Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych
Nowy program Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych

 

O D K R Y W A N I E   Ż Y C I A

Program terapeutyczno-rozwojowy

P1010275.JPGProgram terapeutyczno-rozwojowy ODKRYWANIE ŻYCIA jest przeznaczony dla osób pragnących przyjrzeć się różnym zdarzeniom i doświadczeniom życiowym, w taki sposób aby nadać im nowe bardziej rozwojowe znaczenia. Możliwości, jakie otwierają się kiedy przestajemy unikać minionych przykrości, dramatów i traum, pozwalają na akceptację słabości i korzystanie z mocy. Prowadzą do równowagi wewnętrznej   i bardziej elastycznego czerpania z własnych zasobów. Pozwalają lepiej rozumieć siebie           i innych.

W programie:

1.      Odkrywanie w swojej historii życia zdarzeń istotnych z punktu widzenia teraźniejszości, które ograniczają możliwości, realizację zadań i marzeń w życiu. Sprawiają, że  nie jesteśmy wystarczająco zadowoleni, trudno nam okazywać uczucia i tworzyć dobre relacje z innymi ludźmi.

2.      Odkrywanie i docieranie do uczuć zamykających lub ograniczających dostęp do przeżywania, np. wstyd, wina, samooskarżanie. Odkrywanie znaczeń tych uczuć w kontekście trudnych doświadczeń.

3.        Budowanie  integracji wewnętrznej opartej na akceptacji siebie i swojego życia.

4.      Odkrywanie własnych możliwości i ograniczeń jako sposób na motywowanie siebie do zmiany i urealniania obrazu siebie.

5.      Odkrywanie wartości, które pozwalają się w pełni rozwijać, przeżywać radość oraz budować dobre relacje z innymi ludźmi.

W trakcie programu realizowane są:

Spotkanie wstępne (budowanie relacji interpersonalnej w grupie)

    Spotkania terapeutyczne

    Spotkania indywidualne

Razem: 106 godzin edukacyjnych

Warunki merytoryczne uczestniczenia w terapii:

Terapia rozpoczyna się od spotkań indywidualnych w celu zdiagnozowania problemu.

Uczestnik terapii zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach grupowych oraz w indywidualnie ustalanych sesjach indywidualnych  oraz do przestrzegania innych zasad zawartych w umowie terapeutycznej

Terminy spotkań:

Program grupowy rozpocznie się warsztatem interpersonalnym  

6-8 grudnia (godz. 17.00 do 20.00 I dzień; 9.00 do 14.00 II i III dzień)

Spotkania terapeutyczne 13–14 grudnia 2013r.  10 stycznia; 17-18 stycznia; 31 stycznia i 1 luty; 14-15 luty; 28 luty i 1marca; 14 i 15 marca 2014 r. (w godz. 17.00 21.00 w I dniu i 9.00 do 14.00 w drugim dniu)

 

Miejsce:    Spotkania grupy terapeutycznej odbywać się będą w Kamieńcu Wrocławskim ul. Podhalańska 1.

Koszt terapii:

- opłata za grupowy program terapeutyczny oraz materiały i catering wynosi 3600 zł, w tym:

Zaliczka płatna do dnia 15 listopada 2013 r. wynosi 1200zł – wpłatę należy dokonać na konto lub w Gabinecie Psychoterapii.

    Pozostałych wpłat w wysokości 600zł każda, dokonujesz w 4 ratach w terminach: 6 grudnia 2013 r.; 10 stycznia; 1 lutego; 1 marca 2014 r.

Dodatkowo koszt terapii indywidualnej wynosi 150zł za jedno spotkanie.

Potwierdzeniem Twojej decyzji o uczestniczeniu w programie grupowym jest wpłacenie zaliczki do dnia 15 listopada 2013 roku w wysokości 1200zł na KONTO:

Gabinet Psychoterapii Dorota Dyjakon

ul. Podhalańska 1     55-002 Kamieniec Wrocławski

nr konta 46 1140 2004 0000 3302 3329 6416

z dopiskiem „Terapia pogłębiona 2013”

Uwaga:

Decydując się uczestniczyć w programie zobowiązujesz się do zapłacenia całej kwoty, także za spotkania, w których nie uczestniczyłeś z uzasadnionych powodów lub rezygnujesz z kontynuacji.

 

Zapraszam

Dorota Dyjakon

 

 

 

 


 

Strona główna O mniePsychoterapiaTreningiSzkoleniaAktualne ofertyKontakt do mnieFormularz zgłoszeniowy