Strona główna O mniePsychoterapiaTreningiSzkoleniaAktualne ofertyKontakt do mnieFormularz zgłoszeniowy
Ośrodek Psychoterapeutyczno - Szkoleniowy
dr DOROTA DYJAKON
Szkolenie NLP - poczucie włanej wartościBudowanie relacji z innymiKontynuacja terapiiNowy program Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych
Aktualne oferty

 Trening psychologiczny 12 - 14 września 2014  Krzeszów
   Właściwy czas na zmiany

*   *   *   *   *

Rozpoczęcie 27 listopada 2014

 

 O D K R Y W A N I E   Ż Y C I A

            Program terapeutyczno-rozwojowy
   Program terapeutyczno-rozwojowy ODKRYWANIE ŻYCIA jest przeznaczony dla osób pragnących przyjrzeć się różnym zdarzeniom         i doświadczeniom życiowym, w taki sposób aby nadać im nowe bardziej rozwojowe znaczenia. Możliwości, jakie otwierają się kiedy przestajemy unikać minionych przykrości, dramatów i traum, pozwalają na akceptację słabości i korzystanie z mocy. Prowadzą do równowagi wewnętrznej i bardziej elastycznego czerpania z własnych zasobów. Pozwalają lepiej rozumieć siebie i innych.
   W programie:
1. Odkrywanie w swojej historii życia zdarzeń istotnych z punktu widzenia teraźniejszości, które ograniczają możliwości, realizację zadań i marzeń w życiu. Sprawiają, że nie jesteśmy wystarczająco zadowoleni, trudno nam okazywać uczucia i tworzyć dobre relacje z innymi ludźmi.
2. Odkrywanie i docieranie do uczuć zamykających lub ograniczających dostęp do przeżywania, np. wstyd, wina, samooskarżanie. Odkrywanie znaczeń tych uczuć w kontekście trudnych doświadczeń.
3. Budowanie integracji wewnętrznej opartej na akceptacji siebie i swojego życia.
4. Odkrywanie własnych możliwości i ograniczeń jako sposób na motywowanie siebie do zmiany i urealniania obrazu siebie.
5. Odkrywanie wartości, które pozwalają się w pełni rozwijać, przeżywać radość oraz budować dobre relacje z innymi ludźmi.
     
  

 

Strona główna O mniePsychoterapiaTreningiSzkoleniaAktualne ofertyKontakt do mnieFormularz zgłoszeniowy